Έχουν δικαίωμα τα πενταμελή/ δεκαπενταμελή να μαζεύουν και να κρατάνε χρήματα;

Δικαίωμα να μαζεύουν χρήματα έχουν μόνο οι Ταμίες των 5μελών. Το 15μελές δεν έχει δικαίωμα να κρατάει χρήματα (γι’ αυτό δεν έχει και ταμία). Όταν, για παράδειγμα, γίνεται μια εκδήλωση για την πενταήμερη της Γ΄ Λυκείου, τα χρήματα της εκδήλωσης πρέπει αμέσως μετά την εκδήλωση να μοιράζονται ισόποσα στους ταμίες των τμημάτων της Γ΄.


Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 4, παρ. 2
«Ποσά που προέρχονται από εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνουν μέρος μαθητές από διάφορες μαθητικές κοινότητες του σχολείου, χωρίζονται σε ίσα μέρη και μοιράζονται στα ταμεία των μαθητικών κοινοτήτων από το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου»