Είναι υποχρεωμένο το σχολείο να έχει πίνακα ανακοινώσεων για τους μαθητές;

Αν το ζητήσει το 15μελές, η διεύθυνση του σχολείου πρέπει να παραχωρήσει ένα χώρο σε κεντρικό σημείο του σχολείου για τον πίνακα ανακοινώσεων των μαθητών.


Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 6, παρ. 4
«Με ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου υπάρχει στο σχολείο πίνακας μαθητικών ανακοινώσεων για μαθητικά θέματα. Η διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει, σε συνεννόηση με το μαθητικό συμβούλιο, να παραχωρήσει το χώρο που θα αναρτηθεί ο πίνακας σε κεντρικό σημείο του σχολείου. Ευνόητο είναι πως ο πίνακας αυτός θα χρησιμοποιείται και από τις μαθητικές κοινότητες για μαθητικά θέματα»