Πόσους περιπάτους μπορούμε να πάμε μες στη χρονιά; Μπαίνουν απουσίες αν δεν πάμε;

Κάθε σχολείο μπορεί να κάνει μέχρι 5 περιπάτους τον χρόνο (με απόσταση τουλάχιστον ενός μήνα μεταξύ τους). Αν ένας μαθητής λείψει από περίπατο, παίρνει τόσες απουσίες όσες θα έπαιρνε αν εκείνη τη μέρα έκανε μάθημα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο για τον περίπατο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα. Αν ο κηδεμόνας δεν συμφωνεί, ο μαθητής δεν πάει στον περίπατο, χωρίς να πάρει απουσίες.


Υπ. Απόφαση 129287/Γ2/2-12-2011, άρθρο 1, παρ. 2, 5
«2. Οι περίπατοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και δεν πραγματοποιούνται περισσότεροι του ενός (1) μέσα στον ίδιο μήνα (…) 5. Σε μαθητή που απουσιάζει από το σχολικό περίπατο καταχωρίζονται απουσίες ισάριθμες με τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας κατά την οποία πραγματοποιείται ο περίπατος. Στην περίπτωση που για την πραγματοποίηση του περιπάτου χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο, για τη συμμετοχή του μαθητή κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση από τον κηδεμόνα του. Αν ο κηδεμόνας δεν συμφωνεί, δεν καταχωρίζονται απουσίες»