Πόσες εκδρομές μπορούμε να πάμε μες στη χρονιά;

· Μία ημερήσια εκδρομή (χωρίς διανυκτέρευση) μπορούν να πάνε όλες οι τάξεις.
· Μία πολυήμερη εκδρομή (διάρκειας μέχρι 5 ημερών) μπορεί να πάει η τελευταία τάξη των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. Η πολυήμερη μπορεί να φτάσει και τις 7 ημέρες με την προσθήκη δύο αργιών (π.χ. Σαββατοκύριακο), αν ο Σύλλογος των Καθηγητών αποφασίσει ότι αυτό δικαιολογείται από την απόσταση του προορισμού και τον τρόπο μετακίνησης.
· Μέχρι 2 διήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις (π.χ. σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις μπορούν να φτάσουν και τις 4ήμερες με την προσθήκη δύο αργιών.
· Μέχρι 9 διδακτικές επισκέψεις (π.χ. σε μουσεία, επιστημονικά κέντρα κ.λ.π.) ανά τάξη διάρκειας μίας ή περισσοτέρων ωρών.
· Πολυήμερες εκδρομές στο εξωτερικό μπορούν να γίνουν επίσης και στα πλαίσια αδελφοποίησης σχολείων ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Σημείωση: Όταν μία πολυήμερη εκδρομή γίνεται με πλοίο που έχει μόνο βραδινά δρομολόγια, η διανυκτέρευση στο πλοίο δεν υπολογίζεται ως διανυκτέρευση της εκδρομής.


Υπ. Απόφαση 129287/Γ2/2-12-2011, άρθρα 1-6
«Πραγματοποιείται μία (1) ημερήσια εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση για τους μαθητές όλων των τάξεων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, έως και δέκα (10) ημέρες από τη λήξη των μαθημάτων. (…) Πραγματοποιείται μία (1) πολυήμερη εκδρομή από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και της Β΄ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) στο εσωτερικό της χώρας ή σε χώρες του εξωτερικού, κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 18 Δεκεμβρίου και από 1 Φεβρουαρίου έως και δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, η οποία έχει διάρκεια συνολικά μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η εκδρομή αυτή, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο προορισμού και τον τρόπο μετακίνησης των μαθητών, μπορεί να έχει διάρκεια έως επτά (7) ημέρες, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών (…) Πραγματοποιούνται έως δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέψεις, ή επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) διάρκειας έως δύο (2) εργάσιμων ημερών ή έως τεσσάρων (4) ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες (…) στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (…) και αφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών – εκπαιδευτικών οι οποίοι υλοποιούν τα προαναφερόμενα προγράμματα. (…) Πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος έως εννέα (9) ανά τάξη διδακτικές επισκέψεις, με διάρκεια μίας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών. Ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτικών επισκέψεων μπορεί να παραταθεί έως και δύο ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου»

Εγκύκλιος Γ2/21756/1-3-2006
«Στις διανυκτερεύσεις των μαθητών (4 για τις πενθήμερες , 5 για τις εξαήμερες, 6 για τις επταήμερες στο εξωτερικό) δε συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησης τους με πλοία, στην περίπτωση που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια»