Για ποιους λόγους μπορεί να κοπεί μια εκδρομή;

Για οποιονδήποτε λόγο. Οι καθηγητές δεν είναι υποχρεωμένοι να σας πάνε εκδρομή.


Υπ. Απόφαση Γ2/4832/3-12-1990
«Η πραγματοποίηση εκδρομών δεν είναι υποχρεωτική ούτε για τους καθηγητές ούτε για τους μαθητές»