Επιτρέπεται οι καθηγητές να αποκλείσουν κάποιο παιδί από την εκδρομή;

Ναι, γιατί οι συνοδοί καθηγητές (που έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών στην εκδρομή) μπορούν να κρίνουν ότι δεν επιθυμούν να αναλάβουν την ευθύνη να τον συνοδέψουν.


Υπ. Απόφαση Γ2/4832/3-12-1990
«Η πραγματοποίηση εκδρομών δεν είναι υποχρεωτική ούτε για τους καθηγητές ούτε για τους μαθητές»

Υπ. Απόφαση 129287/Γ2/2-12-2011, άρθρο 14, παρ. 11
«Η ασφάλεια των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησης, από την αναχώρηση έως και την επιστροφή τους, αποτελεί ευθύνη του αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών εκπαιδευτικών»