Επιτρέπεται οι καθηγητές να μας πηγαίνουν σε συγκεκριμένα μαγαζιά για να φάμε ή να ψωνίσουμε;

Όχι. Θεωρείται κατευθυνόμενη αγορά (shopping) και απαγορεύεται.


Εγκύκλιος 120347/Γ2/19-09-2008
«Σας αποστέλλουμε συνημμένα φωτοαντίγραφα των προαναφερθέντων σχετικών εγγράφων προκειμένου να λάβετε γνώση ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα κατευθυνόμενου shopping κατά τις σχολικές εκδρομές»

Υπ. Απόφαση 9988/15-6-07 Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης
«Απαγορεύεται η υπόδειξη καταστημάτων ή κέντρων εστίασης και αναψυχής από τους ξεναγούς, τουριστικούς συνοδούς, οδηγούς ή συνοδηγούς καθώς και η στάση σε μεμονωμένα και πάντοτε τα ίδια καταστήματα»