Πόσο διαρκούν τα διαλείμματα;

Στα πρωινά ή απογευματινά Γυμνάσια και Λύκεια, τα διαλείμματα διαρ- κούν από 5 έως 10 λεπτά.


Εγκύκλιος Γ2/3611/31-08-1987 - Ωράριο λειτουργίας σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης
«ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ 1. ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ.
α) Έναρξη λειτουργίας πρωινού και απογευματινού κύκλου 08η ώρα και 15; 14η ώρα και 15` αντίστοιχα.
β) Διάρκεια διδακτικών ωρών πρωινού και απογευματινού κύκλου αντίστοιχα: (45`, 45`, 45`, 45`, 45`, 40`) , ( 45`, 45`, 45`, 45`, 40`, 40`)
γ) Διάρκεια διαλειμμάτων αντίστοιχα: 5; 10`, 10`, 10`, 5`, 5`»