Μπορεί να γίνει μάθημα για δύο συνεχόμενες ώρες χωρίς να μεσολαβήσει διάλειμμα;

Όχι. Μόνο για τα Εσπερινά σχολεία προβλέπεται κάτι τέτοιο. Στα υπόλοιπα σχολεία είναι δυνατόν να διαφέρει μόνο η ώρα έναρξης.


Εγκύκλιος Γ2/3611/31-08-1987 - Ωράριο λειτουργίας σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης
«Γ) Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων και των Γραφείων της Β/θμιας Εκπ/σης μπορούν να εγκρίνουν παρεκκλίσεις από τα προαναφερόμενα ωράρια λειτουργίας των σχολείων της περιφέρειάς τους, εφόσον αυτές δεν εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία τους ή τη λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων, σε ότι αφορά τα παρακάτω και μόνο: α) Την ώρα έναρξης της λειτουργίας, στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται από τις συγκοινωνιακές συνθήκες ή από ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων αυτών β) Την ανακατανομή, χωρίς μείωση, του συνολικού χρόνου( 20`) διάρκειας των διαλειμμάτων των εσπερινών σχολείων»