Είναι υποχρεωμένος ο μαθητής να συμμετέχει στην παρέλαση;

Όχι. Ο Γυμναστής επιλέγει αντιπροσωπεία μαθητών για να συμμετέχει στην παρέλαση, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχει ένας μαθητής αν δεν θέλει. Εξάλλου οι παρελάσεις γίνονται σε μέρες μαθητικής αργίας (εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη) και στις αργίες δεν καταχωρούνται απουσίες.


Εγκύκλιος Γ4/150/24-02-2000
«Οι μαθητές ή σπουδαστές που θα μετέχουν στα τμήματα της παρέλασης θα επιλέγονται από τους οικείους καθηγητές Φυσικής Αγωγής από εκείνους τους μαθητές που έχουν άρτια εμφάνιση, παράστημα και ήθος»