Ποιος γίνεται σημαιοφόρος και ποιοι παραστάτες;

Σημαιοφόρος γίνεται ο μαθητής/τρια της Γ τάξης που είχε τον υψηλότερο βαθμό στην προηγούμενη τάξη. Οι 5 παραστάτες είναι οι 2 επόμενοι σε βαθμό (μετά τον σημαιοφόρο) της Γ΄ τάξης, οι 2 πρώτοι σε βαθμό της Β΄τάξης και ένας μαθητής της Α΄ Τάξης. Ο μαθητής της Α΄ τάξης επιλέγεται στο Λύκειο με βάση τον βαθμό απολυτηρίου του Γυμνασίου. Στο Γυμνάσιο επιλέγεται με κλήρωση από όλους τους μαθητές για την 28η Οκτωβρίου και με βάση τον μεγαλύτερο βαθμό στα δύο πρώτα τρίμηνα για την 25η Μαρτίου.

 

Υπ. Απόφαση Γ4/150/2-3-2006
«α) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ- ΕΣΠΕΡΙΝΑ: Σημαιοφόρος θα ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής - τρια από την Γ τάξη με βάση τον γενικό μέσο όρο της βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης. Παραστάτες θα ορίζονται ανεξάρτητα με το φύλο και με βάση την επίδοση του γενικού μέσου όρου της βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης, δύο (2) μαθητές της Γ τάξης και δύο (2) μαθητές της Β’ τάξης. Ένας μαθητής- τρια την Α τάξη ύστερα από κλήρωση όλων των μαθητών για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου και ο καλύτερος μαθητής - τρια με βάση την επίδοση για την εκδήλωση της 25ης Μαρτίου. Για την επίδοση της Α τάξης θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των δύο (2) τριμήνων εκτός αν για διάφορους λόγους δεν έχει κατατεθεί η βαθμολογία του δευτέρου τριμήνου οπότε θα υπολογίζεται η βαθμολογία μόνο του πρώτου τριμήνου.
β) ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ: Σημαιοφόρος θα ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής- τρια από την Γ τάξη. Παραστάτες θα ορίζονται με βάση την επίδοση και ανεξάρτητα με το φύλο δύο μαθητές από την Γ τάξη και δύο μαθητές από την Β’ τάξη. Ο παραστάτης από την Α τάξη μαθητής- τρια θα ορίζεται σύμφωνα με το βαθμό του απολυτηρίου της Γ τάξης Γυμνασίου»