Μπορεί ο διευθυντής να αποκλείσει κάποιον από σημαιοφόρο (π.χ. λόγω εθνικότητας);

Όχι. Καταρχάς γιατί η επιλογή του σημαιοφόρου είναι αρμοδιότητα του συλλόγου των καθηγητών και κατά δεύτερον γιατί η επιλογή του σημαιοφόρου γίνεται ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή και υπηκοότητα.

 

Εγκύκλιος Γ2/117509/20-10-2004
«Αναφορικά με τον ορισμό σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κατά τις παρελάσεις στις εθνικές επετείους, σας γνωρίζουμε ότι στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρου - παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνων, συμμετέχουν οι καλύτεροι σε επίδοση μαθητές -τριες ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή και υπηκοότητα.(…) Επισημαίνουμε ότι για τα ανωτέρω την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει ο σύλλογος των διδασκόντων»