Επιτρέπεται να κάνουμε μάθημα με άλλον καθηγητή επειδή έχουμε κενό;

Ναι, αν έχετε μαζί του μάθημα την ίδια ημέρα. Αλλιώς μπορεί να σας απασχολήσει κάποιος καθηγητής και να σημειώσει στο απουσιολόγιο «απασχόληση». Γενικά τα κενά δεν επιτρέπονται από την νομοθεσία γιατί δεν επιτρέπεται να μένετε χωρίς επιτήρηση. Ο διευθυντής οφείλει να αλλάζει το ημερήσιο πρόγραμμα ώστε να καλυφθεί το κενό σας ή να στέλνει έναν διαθέσιμο καθηγητή να σας απασχολήσει.

Υπ. Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο 29, παρ. 8
«(Ο Διευθυντής) φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό»