Επιτρέπεται στο ιδιωτικό σχολείο να κάνουμε αλλαγή ώρας, αντί για διάλειμμα;

Όχι. Κάθε διάλειμμα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 5 λεπτά.

Εγκύκλιος 21890/Γ2/01-03-2012 - Διαδικασίες και όροι παρέκκλισης ωρολογίου προγράμματος στα ιδιωτικά σχολεία
«β) Η κάθε διδακτική ώρα δεν θα διαρκεί λιγότερο από 35’ και κάθε διάλειμμα θα διαρκεί τουλάχιστον 05’»