Είμαι υποχρεωμένος να αγοράσω το βιβλίο αγγλικών;

Σύμφωνα με το Σύνταγμα όχι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας ναι. Εδώ και μερικά χρόνια, τα βιβλία των ξένων γλωσσών δεν παρέχονται δωρεάν στους μαθητές, παρά την επιταγή του Συντάγματος για παροχή δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες στα δημόσια σχολεία. Το 2008 το Υπουργείο Παιδείας, σε απάντηση του στον Συνήγορο του Πολίτη, είχε διαβεβαιώσει ότι από το 2009 θα διανέμονται πάλι δωρεάν τα βιβλία. Παρόλα αυτά, το Υπ. Παιδείας αποφάσισε ότι και για το έτος 2012-2013 τα βιβλία των ξένων γλωσσών θα αγοράζονται από τους μαθητές.

Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 16, παρ. 4
«Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια»

Υπ. Απόφαση 137998/Γ2/2-11-2010
«Έχοντας υπόψη (...) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
Αποφασίζουμε:
Η επιλογή των διδακτικών εγχειριδίων για το σχολικό έτος 2010-2011 να γίνει από τον εγκεκριμένο κατάλογο ελευθέρων βοηθημάτων του Γενικού Λυκείου όπως αυτός καθορίζεται για τις γλώσσες:
α) Γαλλικά : με την υπ’ αριθμ.πρωτ.110917/Γ2/09-09-2010 Υπουργική Απόφαση
β) Γερμανικά: με την υπ’ αριθμ. πρωτ.110913/Γ2/09-09-2010 Υπουργική Απόφαση
γ) Ιταλικά: με την υπ’ αριθμ. πρωτ.110910/Γ2/09-09-2010 Υπουργική Απόφαση και
δ) Ισπανικά: με την υπ’ αριθμ. πρωτ.110912/Γ2/09-09-2010 Υπουργική Απόφαση»

Υπ. Απόφαση 102710/Γ2/7-9-2012
«Αποφασίζουμε την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012-2013 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου...»

Έγγραφο 149052/Γ2/18-11-08 (Απάντηση του Υπ. Παιδείας στον Συνήγορο του Πολίτη)
«Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία της αγοράς των πνευματικών δικαιωμάτων ξενόγλωσσων βιβλίων και της εκχώρησης δικαιωμάτων αποκλειστικότητας από Έλληνες ή Ξένους Εκδότες και Συγγραφείς για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Λυκείου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2009-2010 προκειμένου να διανέμονται πλέον δωρεάν τα διδακτικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών σε όλους τους μαθητές των Γενικών Λυκείων της χώρας»