«Άνοιξε τη τσάντα σου! Έχω άδεια από τους γονείς σου!»

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: «Διάβασα στο “Ξεστραβώσου” για τις εκδρομές και τα δικαιώματα των καθηγητών που συνοδεύουν. Πέρσι πριν πάμε τριήμερη, μας μοίρασαν οι καθηγητές ένα χαρτί για να το υπογράψουν οι γονείς μας βάσει του οποίου έχουν λέει το δικαίωμα να ανοίξουν τσάντες και γενικά να ελέγχουν τις αποσκευές μας αν αυτές θεωρηθούν “ύποπτες”. Βάσει των όσων γράφετε αυτό απαγορεύεται! Ρωτάω τώρα εγώ... Αυτό το χαρτί τους ανοίγει παραθυράκι στο νόμο να το κάνουν; (Οφείλω να ομολογήσω πάντως πως τέτοια περιστατικά δεν είχαμε τελικά, αλλά έρχονται κι άλλες εκδρομές και καλό είναι να ξέρουμε τι παίζει). 

Μαθητής Λυκείου, Παλαιό Ψυχικό»

ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ! Η ιδιωτική σας ζωή προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το χαρτί αυτό δεν έχει καμία αξία γιατί οι γονείς σας δεν μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κανέναν να παραβιάσει κάποιο από τα δικαιώματα που σας δίνει η σύμβαση αυτή. Δεν μπορούν δηλαδή ούτε να εξουσιοδοτήσουν καθηγητές για να σας ψάχνουν τα πράγματα, ούτε για να κρυφακούνε τις συζητήσεις σας, ούτε για να σας δίνουν ένα μπατσάκι πού και πού. Υπάρχουν μερικά δικαιώματα που τα έχετε επειδή είστε άνθρωποι και που κανένας (ούτε οι γονείς σας) μπορούν να σας τα στερήσουν.


3.11.2007 Τεύχος #10