Επιτρέπεται να κάνει ιδιαίτερα ένας καθηγητής;  

Όχι. Είναι πειθαρχικό παράπτωμα που μπορεί να τιμωρηθεί μέχρι και με απόλυση και με ποινή φυλάκισης μέχρι τρία έτη.

Νόμος 1566/1985, άρθρο 13, παρ. 9 και άρθρο 14, παρ. 20
«Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων (…) απαγορεύεται. Η παράβαση (…) α) επισύρει φυλάκιση μέχρι τρία (3) έτη β) συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο μπορεί να επιβληθεί και η ποινή της οριστικής παύσης»

Νόμος 3528/2007, άρθρο 107, παρ. 1:
«Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως:(...) θ) η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας»