Επιτρέπεται ο καθηγητής να μας βιντεοσκοπεί/ φωτογραφίζει/ ηχογραφεί την ώρα του μαθήματος;

Όχι. Οι καθηγητές οφείλουν να έχουν απενεργοποιημένη οποιαδήποτε τέτοια συσκευή την ώρα του μαθήματος.

Υπ. Απόφαση 100553/Γ2/04-09-2012
«Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας εκτός από τα κινητά τους τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου»