Επιτρέπεται να τιμωρηθεί ένας μαθητής για κάτι που έκανε εκτός σχολείου (π.χ. ξύλο μεταξύ μαθητών, σχόλια στο facebook κ.λπ.);

Ναι, οι μαθητές ελέγχονται για την συμπεριφορά τους τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου.

Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 26, παρ. 1
«Η συμπεριφορά μαθητών, η καθ` οιονδήποτε τρόπον εκδηλουμένη εντός και εκτός του σχολείου δια πράξεων ή παραλείψεων, συνιστά την διαγωγή αυτών»