Το απουσιολόγιο το παίρνει πάντα ο μαθητής με τον μεγαλύτερο βαθμό;

Όχι. Σε αντίθεση με τη σημαία, το απουσιολόγιο μπορεί να ανατεθεί από τον Διευθυντή σε οποιονδήποτε μαθητή διακρίνεται για το «ήθος» και την «επίδοση» του.

Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 23, παρ. 2
«Η σύνταξις και η φύλαξις του ημερήσιου δελτίου απουσιών ανατίθεται υπό του Διευθυντού του σχολείου εις μαθητήν τάξεως ή τμήματος τάξεως διακρινόμενον εις το ήθος και την επίδοσιν, αναπληρούμενον υπό ετέρου μαθητού υπό τους αυτούς όρους».