Μπορεί ένας μαθητής να αρνηθεί να αναλάβει το απουσιολόγιο;

Ναι. Η ευθύνη για το απουσιολόγιο είναι ένα πρόσθετο καθήκον για έναν μαθητή και δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό. Εξάλλου ο Διευθυντής έχει τη δυνατότητα να αναθέσει το απουσιολόγιο σε οποιονδήποτε μαθητή διακρίνεται για το «ήθος» και την «επίδοση» του.

Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 23, παρ. 2
«Η σύνταξις και η φύλαξις του ημερήσιου δελτίου απουσιών ανατίθεται υπό του Διευθυντού του σχολείου εις μαθητήν τάξεως ή τμήματος τάξεως διακρινόμενον εις το ήθος και την επίδοσιν, αναπληρούμενον υπό ετέρου μαθητού υπό τους αυτούς όρους».