Επιτρέπεται να είναι κλειστή η πόρτα του σχολείου;

Ναι. Για την ακρίβεια ο Διευθυντής είναι υποχρεωμένος να έχει κλειστή την πόρτα του σχολείου όλες τις ώρες λειτουργίας του.

Εγκύκλιος 2368/Γ2/09-01-2007
«Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης υποχρεούνται να φροντίζουν, ώστε οι θύρες εισόδου - εξόδου στο χώρο του σχολείου να παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου»