Επιτρέπεται ο διευθυντής να απαγορεύει το πρωί την είσοδο στο σχολείο σε αργοπορημένα παιδιά;

Όχι, γιατί έχει ευθύνη για την ασφάλεια τους.

Υπ. Απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο 29, παρ. 5
«(Ο Διευθυντής) είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς (…) για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών»