Επιτρέπεται να μου βάζουν απουσίες όταν καθυστέρησα λόγω απεργίας ή στάσης εργασίας των λεωφορείων;

Ναι, αλλά οι απουσίες αυτές πρέπει να σβηστούν από τον Σύλλογο των Καθηγητών στη συνεδρίαση που γίνεται στο τέλος της χρονιάς. Ο νόμος λέει ότι δεν υπολογίζονται οι απουσίες που οφείλονται σε απεργία ή στάση εργασίας των υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ). Επίσης, με αφορμή τις πρόσφατες απεργίες των μέσων μεταφοράς στα αστικά κέντρα, υπήρξε και σχετική εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία δεν μπαίνουν απουσίες στους μαθητές που χρησιμοποιούν λεωφορεία για να πηγαίνουν σε Μουσικά σχο- λεία, Καλλιτεχνικά, Πειραματικά, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.

Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 21
«Δια τον χαρακτηρισμόν (…) της φοιτήσεως των μαθητών δεν λαμβάνονται υπ` όψιν (…) η)Απουσία μαθητών από το σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του οφειλόμενες σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ που βεβαιώνεται κατά τόπους από τον Οικείο Νομάρχη»

Εγκύκλιος 4845/Γ2/15-01-2013
«Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με τις απουσίες μαθητών που δεν ανήκουν χωροταξικά στη σχολική μονάδα που φοιτούν (Εσπερινά, Μουσικά, Πειραματικά, Καλλιτεχνικά, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.) και οι οποίες αποδεδειγμένα (ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιεί ο κάθε μαθητής) οφείλονται σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, σας πληροφορούμε ότι οι απουσίες αυτές δε λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης»