Επιτρέπεται ο καθηγητής να βάζει βαθμό στο τρίμηνο/τετράμηνο πολύ διαφορετικό απ’ αυτό που έγραψα στο διαγώνισμα;

Ναι, γιατί για τον τελικό βαθμό ο καθηγητής, πέρα απ’ το διαγώνισμα, συνεκτιμά και τα τεστ και την προφορική επίδοση του μαθητή.


Προεδρικό Διάταγμα 86/2001 - Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου
«Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:
α. Tη συμμετοχή του στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία.
β. Tην επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.
γ. Tην επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες.
δ. Tις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το Σχολείο.
ε. Tο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται»