Επιτρέπεται ο καθηγητής να βάλει βαθμό «0» σε γραπτό;

Στο Λύκειο ναι, γιατί η βαθμολογική κλίμακα ξεκινάει από τον βαθμό «0». Στο Γυμνάσιο, όμως, ο χαμηλότερος βαθμός που μπορεί να μπει είναι «1».


Προεδρικό Διάταγμα 409/1994 – Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου
«Η βαθμολογική κλίμακα αξιολογήσεως της γραπτής και προφορικής επιδόσεως των μαθητών σε κάθε μάθημα είναι: 1 – 20»

Προεδρικό Διάταγμα 86/2001 - Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου
«Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0-20»

Προεδρικό Διάταγμα 50/2008 - Αξιολόγηση μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου
«Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0-20»