Μπορεί ένα τμήμα να καταργήσει το πενταμελές του και να εκλέξει καινούριο;

Ναι, αρκεί τουλάχιστον οι μισοί μαθητές του τμήματος να ζητήσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση για ανάκληση του 5μελούς και νέες εκλογές. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το 15μελές, αρκεί να το ζητήσουν τα 2/3 των μαθη- τών όλου του σχολείου. \

 

Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 23
«Το συμβούλιο (5μελές) είναι κάθε στιγμή ανακλητό από τη γενική συνέλευση που το εξέλεξε»

Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 36
«Το συμβούλιο (15μελές) είναι ανακλητό από τη γενική συνέλευση που το εξέλεξε. Για να ανακληθεί το μαθητικό συμβούλιο, τη συνέλευση του σχολείου πρέπει να συγκαλέσουν τα 2/3 των μαθητικών κοινοτήτων και να παραβρίσκονται και να ψηφίσουν τουλάχιστον τα 2/3 των μαθητών που ψήφισαν για να το εκλέξουν»