Στις συνελεύσεις μπορούν να είναι παρόντες οι καθηγητές;

Στις συνελεύσεις του Γυμνασίου πρέπει να είναι παρών ένας καθηγητής για να βοηθάει μόνο σε διαδικαστικά θέματα. Στο Λύκειο δεν επιτρέπεται να είναι παρών κανένας καθηγητής.


Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 9
«Στις γενικές συνελεύσεις των μαθητικών κοινοτήτων των γυμνασίων παραβρίσκεται καθηγητής που ορίζεται στην αρχή της χρονιάς για κάθε κοινότητα από το σύλλογο των καθηγητών. Σκοπός της παρουσίας του είναι να συμβουλεύει τους μαθητές αποκλειστικά σε διαδικαστικά θέματα. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται στα λύκεια και στις τεχνικές - επαγγελματικές σχολές»