Όχι. Σύμφωνα με το νόμο η κατάληψη δημόσιου χώρου είναι παράνομη πράξη.


Ποινικός Κώδικας, άρθρο 334, παρ. 3:
«Όποιος εισέρχεται παράνομα σε κατάστημα ή χώρο δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή παραμένει στους χώρους αυτούς παρά τη θέληση της υπηρεσίας που τους χρησιμοποιεί, της οποίας τη θέλησή του δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο υπάλληλός της, και προκαλεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών»

Ναι, δεν υπάρχει άσυλο στο σχολείο. Το αδίκημα της κατάληψης δημόσιου χώρου είναι αυτεπάγγελτο, που σημαίνει ότι η αστυνομία μπορεί να επέμβει οποτεδήποτε. Σύμφωνα, όμως, με εγκύκλιο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (28-09-2011) η αστυνομία πρέπει κατά την επέμβαση να αποφεύγει τη σύλληψη ανήλικων μαθητών και να συλλαμβάνει τους εξωσχολικούς ενήλικες δράστες.


Εγκύκλιος Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, 28/09/2011
«Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο της καταλήψεως των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από μερίδα μαθητών. Αυτοί, που κατά κανόνα αποτελούν οργανωμένες μειοψηφίες, ασφαλίζουν τις εισόδους τους σχολείου τους και παρεμποδίζουν την είσοδο τόσο των συμμαθητών τους όσο και του διδακτικού προσωπικού. (...) Όμως, οι συμπεριφορές αυτές κατά τις καταλήψεις στα σχολεία λαμβάνουν τη μορφή ποινικά κολάσιμων πράξεων όπως είναι της διατάραξης οικιακής ειρήνης, της απρόκλητης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για κοινό όφελος και της κλοπής. Επειδή τα εγκλήματα αυτά διώκονται αυτεπάγγελτα, είναι αυτονόητη η εισαγγελική παρέμβαση μέσω των αστυνομικών αρχών τόσο για την βεβαίωση των εγκλημάτων όσο και την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών τους. Στο πλαίσιο αυτό, να ζητείται η συμβολή των εκπαιδευτικών του σχολείου οι οποίοι κατά κανόνα γνωρίζουν την ταυτότητα όσων πρωταγωνιστούν στις καταλήψεις. Σε εξαιρετικές και σοβαρές περιπτώσεις επιβάλλεται να ακολουθείται και η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος εξωσχολικών ενήλικων δραστών. Αντίθετα, η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος ανήλικων μαθητών πρέπει να αποφεύγεται. Σε κάθε περίπτωση εξεζητημένης εγκληματικής συμπεριφοράς από ανήλικους μαθητές να ερευνάται και η τυχόν συνδρομή των όρων του εγκλήματος της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου από τους γονείς τους».

Ναι. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, το κόψιμο περιπάτων και εκδρομών είναι η πρώτη επιλογή που πρέπει να κάνουν οι καθηγητές για να καλύψουν τις χαμένες ώρες λόγω κατάληψης.


Υπ. Απόφαση Γ2/6657/20-11-1997
«Οι διδακτικές ώρες που χάνονται λόγω καταλήψεων καλύπτονται οπωσδήποτε με περιορισμό ή κατάργηση κατ` αρχήν των σχολικών περιπάτων και των πολυήμερων εκδρομών. Σε περίπτωση που αυτό δεν αρκεί για την κάλυψη των ωρών , αξιοποιούνται οι αργίες που μεσολαβούν μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους (Σάββατα, εορτές και διακοπές Χριστουγέννων και του Πάσχα). Τέλος σε περιπτώσεις παρατεταμένης κατάληψης το ΥΠ.Ε.Π.Θ. εξετάζει και το ενδεχόμενο παράτασης του διδακτικού έτους στο συγκεκριμένο σχολείο»